GGZ

Beroepsuitoefening contractvrije psychologen


Identiteit

Alle psychologen die op deze website staan vermeld, werken in de GGZ. Zowel basis GGZ (BGGZ) als gespecialiseerde GGZ (GGGZ/SGGZ) psychologen, NIP Psychologen of psychiaters (GGGZ). Zij vangen mensen op uit alle leeftijdscategorieën. Sommigen richten zich op kinderen en jongeren en hun leefwereld (systeem). Anderen houden zich met volwassenenzorg bezig. De aanmeldingen gaan rechtstreeks of via de huisarts naar hun eigen zelfstandig gevestigde praktijk. Deze site is uitsluitend een informatieve site. Wij hebben geen controlerende functie mbt de informatie die wij aangeleverd krijgen en kunnen daar dan ook niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Al deze psychologen hebben universitair onderwijs gevolgd en sommigen zijn geregistreerd in het officiële Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG) register van de overheid (BIG Register)

De BIG registratie is er voor vier categorieën psychologen:

 • de gezondheidszorgpsycholoog BIG
 • de klinisch psycholoog BIG
 • de psychotherapeut BIG
 • de klinisch neuropsycholoog BIG.

Ook is er een registratie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

 • de eerstelijnspsycholoog NIP
 • de kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • de kinder- en jeugdpsycholoog specialist NIP
 • de lichaamsgericht werkend psycholoog NIP
 • de psycholoog arbeid & gezondheid NIP
 • de psycholoog mediator NIP
 • de neurofeedbackpsycholoog NIP
 • de register psycholoog NIP

In zijn algemeenheid zijn psychologen werkzaam in de basis GGZ (vroeger eerste lijn) vaak gezondheidszorgpsycholoog BIG en/of eerstelijnspsycholoog NIP en in de gespecialiseerde GGZ (vroeger tweede lijn) klinisch psycholoog en/of psychotherapeut.

Soms zijn er psychologen met een andere erkende registratie. Maar er staan ook niet-geregistreerde psychologen tussen. U kunt de officiële registraties lezen op de website van de betreffende psycholoog.

Psychologen met een BIG registratie worden vergoed in de GGZ, ook de niet-gecontracteerden! De psycholoog die werkzaam is in de basis GGZ zal ongeacht zijn registratie de aandacht richten op gezondheidsbevorderende maatregelen in de vorm van preventieve dan wel curatieve aspecten van gezondheid en ziekte. Deze beroepsbeoefenaar zal de eisen van wet en beroepscode in acht nemen.

 


Financiering

Vanaf 2014 worden er in de basis GGZ vier typen behandeling, ofwel ‘producten’, gedeclareerd vanuit de basisverzekering. De indeling van de verschillende producten, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), is als volgt:

product BGGZ Omschijving Maximaal aantal minuten Gemiddeld aantal gesprekken
Basis Kort (BK) Lichte DSM stoornisen 294 Tussen 2 tot 5 gesprekken
Basis Middel (BM) Matige DSM stoornissen 495 Tussen 5 tot 8 gesprekken
Basis Intensief (BI) Ernstige DSM stoornisen 750 Tussen 8 tot 13 gesprekken
Basis Chronisch (BC) Chronische DSM stoornissen 753 maximaal 12 gesprekken
Onvolledig behandeltraject 120 1 tot 2 gesprekken

Bij aanvang van de behandeling wordt tijdens de intake een inschatting gemaakt welk product bij uw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van de problematiek. De behandeling kan bestaan uit gesprekken, e-mailcontacten, (test-)diagnostiek en verslaglegging. Alle tijd (in minuten) die uw therapeut aan de behandeling besteedt, wordt opgeteld. In overleg met de cliënt kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ of ‘lichter’ product, als de behandeling van uw klachten toch meer of minder tijd vraagt. Na afsluiting van de behandeling ontvangt u van ons een factuur voor de gehele behandeling. Deze kunt u vervolgens declareren bij uw zorgverzekering.

Behandeling van bepaalde problemen valt buiten de zorgverzekeringswet en komt daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Onder meer relatietherapie, werkproblemen en aanpassingsstoornissen vallen onder niet-verzekerde zorg, zie zaken met een * onder indicatie (OVP/OZP). Bij de OVP/OZP krijgt u weer een nota per gesprek en afhankelijk van een eventuele aanvullende verzekering kan dit wel voor vergoeding in aanmerking komen.

In de gespecialiseerde GGZ wordt gewerkt met DBC’s (Diagnose behandel combinatie). Voor elke diagnose en elke tijdsrange is er een ander tarief. Een DBC heeft een looptijd van maximaal 1 jaar en indien nodig kan er dan een vervolg DBC geopend worden.
Voor privacy proof tarieven van de DBC’s van 2017 & 2018 Tarieven 2017 & 2018
Voor vergoedingen van verzekeraars in 2018 Vergoedingen 2018
Voor vergoedingen van verzekeraars in 2019 Vergoedingen 2019


Contractvrij

Contractvrije Psychologen zijn psychologen die werken op restitutie-basis


U heeft voor uw basispolis de keuze uit een naturapolis of een restitutiepolis.

De natura basispolis is de goedkoopste basispolis. De verzekeraar maakt het u gemakkelijk door belangrijke zaken voor u te regelen: de keuze van psychologen en de afhandeling van de declaraties. Hier heeft u dus geen omkijken naar.

Deze polis heeft echter grenzen. Het systeem werkt namelijk alleen als u naar psychologen gaat die door de verzekeraar zijn gecontracteerd. Dat hoeven dus geen psychologen bij u in de buurt te zijn. Als een verzekeraar in zijn vergoedingenoverzicht spreekt van 100% vergoeding voor psychologische zorg, dan geldt dit uitsluitend voor gecontracteerde psychologen. De verzekeraars zijn hier vaak niet duidelijk over. Gaat u naar een psycholoog die werkt op basis van restitutie (een contractvrije psycholoog die u zelf de rekening stuurt), dan hebt u altijd recht op een vergoeding. Maar meestal geeft de verzekeraar u dan een lagere vergoeding dan wanneer u zich houdt aan het lijstje van door de verzekeraar gecontracteerde psychologen. Verzekerden met een naturapolis die toch liever hun eigen psycholoog kiezen of door hun huisarts naar een contractvrije psycholoog zijn verwezen, kunnen hierdoor voor financiële verrassingen komen te staan. Deze variëren van 100 tot 1000-n euro per behandeling.

De restitutie basispolis is bij de meeste verzekeraars enkele euro’s per maand duurder dan de naturapolis. Deze polis biedt u volledige vergoeding ongeacht naar welke psycholoog (al dan niet gecontracteerd) u gaat, ervan uitgaand dat de psycholoog zich houdt aan de wettelijk vastgestelde tarieven natuurlijk.

Daarnaast is er een combipolis. Een restitutiepolis die toch niet alles restitueert. De informatie van verzekeraars over dit soort polissen is vaak moeilijk te doorgronden. Het vergt regelmatig veel zoek- en denkwerk om er achter te komen of u met een naturapolis, een restitutiepolis of een combipolis te maken heeft. Sommige verzekeraars zeggen marktconform te vergoeden maar hoe hoog marktconform is blijkt later anders te liggen. Zo is een goedkope polis met de naam ‘gemakpolis’ waarschijnlijk een naturapolis. En is een duurdere polis met de naam ‘eigenkeuzepolis’ waarschijnlijk een restitutiepolis. In ons overzicht kunt u zien wie nog wel echt een restitutiepolis heeftContractvrije Psycholoog

Een psycholoog krijgt door de verzekeraar een contract aangeboden dat hij kan ondertekenen. Doet hij dit, dan biedt hij naturazorg. Ondertekent hij het contract niet, dan biedt hij restitutiezorg.

De psychologen die op deze website staan vermeld, bieden voornamelijk restitutiezorg en hebben dan ook geen of weinig contracten afgesloten. Hieronder volgen enkele redenen waarom deze psychologen de voorkeur geven aan deze manier van werken, ondanks dat dit voor cliënten met een naturapolis duurder uit kan pakken:

 • Zij willen zelfstandig samen met de cliënt diagnostiek, verwijzing en behandelkeuze bepalen;
 • Zij willen zelf bepalen welke locatie(s) zij gebruiken en hoeveel opleidingsplaatsen zij bieden;
 • Zij willen de patiëntenprivacy waarborgen en geen patiëntengegevens delen met de zorgverzekeraar;
 • Zij willen de tijd die nodig is voor bureaucratisch digitaal declareren liever gebruiken voor patiëntencontact.
 • Zij willen niet beperkt worden hoeveel cliënten ze van een verzekeraar aannemen

Psychologen die de voorkeur geven aan restitutie zijn er in het algemeen niet van overtuigd dat de inmenging van verzekeraars ten goede komt aan de uitoefening van de psychologische praktijkvoering.Polis kiezen

De psychologen die op deze website staan vermeld, zijn er van overtuigd dat het altijd beter is een restitutiepolis te nemen. Omdat hiermee de rol van de verzekeraar en de rol van de psycholoog beter gescheiden blijven. De verzekeraar vergoedt en de psycholoog levert verantwoorde zorg.

Vergoedingen Verzekeraars 2014

Downloaden (PDF, Onbekend)

Zoek

Zoek een contractvrije psycholoog

Zoek de vergoedingen van je verzekeraar

Zoek je psycholoog en hoeveel vergoedt je verzekeraar?