Vergoedingen 2022

Deze informatie is gebaseerd op de polisvoorwaarden/verzekeringsvoorwaarden van de verschillende zorgverzekeraars. De websites van zorgverzekeraars geven vaak onvolledige en soms onduidelijke informatie. Deze informatie is uitsluitend relevant voor vrijgevestigde zorgaanbieders in de BGGZ en SGGZ (deze werken ambulant met kwaliteitsstatuut II). Hoogspecialistische GGZ is vanaf 2022 losgekoppeld van de SGGZ en wordt uitsluitend gegeven in … Meer lezen over Vergoedingen 2022