GGZ

Beroepsuitoefening contractvrije psychologen


Identiteit

Alle psychologen die op deze website staan vermeld, werken in de GGZ. Zowel basis GGZ (BGGZ) als gespecialiseerde GGZ (GGGZ/SGGZ) psychologen. Daarnaast staan er ook NIP Psychologen op die werken in de GGZ maar waarbij er geen vergoeding is uit de basispolis van de zorgverzekeraars. Ook zijn er psychiaters vermeld die werken in gespecialiseerde GGZ (GGGZ). Zij vangen mensen op uit alle leeftijdscategorieën. Sommigen richten zich op kinderen en jongeren en hun leefwereld (systeem). Anderen houden zich met volwassenenzorg bezig. De aanmeldingen gaan rechtstreeks of via de huisarts naar hun eigen zelfstandig gevestigde praktijk. Deze site is uitsluitend een informatieve site. Wij hebben geen controlerende functie mbt de informatie die wij aangeleverd krijgen en kunnen daar dan ook niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Al deze psychologen hebben universitair onderwijs gevolgd en sommigen zijn geregistreerd in het officiële Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG) register van de overheid (BIG Register)

De BIG registratie is er voor vier categorieën psychologen:

 • de gezondheidszorgpsycholoog BIG
 • de klinisch psycholoog BIG
 • de psychotherapeut BIG
 • de klinisch neuropsycholoog BIG.
 • de psychiater (BIG)

Ook is er een registratie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

 • de eerstelijnspsycholoog NIP
 • de kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • de kinder- en jeugdpsycholoog specialist NIP
 • de lichaamsgericht werkend psycholoog NIP
 • de psycholoog arbeid & gezondheid NIP
 • de psycholoog mediator NIP
 • de neurofeedbackpsycholoog NIP
 • de register psycholoog NIP

In zijn algemeenheid zijn psychologen werkzaam in de basis GGZ (vroeger eerste lijn) vaak gezondheidszorgpsycholoog BIG en/of eerstelijnspsycholoog NIP en in de gespecialiseerde GGZ (vroeger tweede lijn) klinisch psycholoog en/of psychotherapeut.

Soms zijn er psychologen met een andere erkende registratie. Maar er staan ook niet-geregistreerde psychologen tussen. U kunt de officiële registraties lezen op de website van de betreffende psycholoog.

Psychologen met een BIG registratie worden vergoed in de GGZ dus ook de niet-gecontracteerden! De psycholoog die werkzaam is in de basis GGZ zal ongeacht zijn registratie de aandacht richten op gezondheidsbevorderende maatregelen in de vorm van preventieve dan wel curatieve aspecten van gezondheid en ziekte. Deze beroepsbeoefenaar zal de eisen van wet en beroepscode in acht nemen.


Financiering

Vanaf 2014 worden er in de basis GGZ vier typen behandeling, ofwel ‘producten’, gedeclareerd vanuit de basisverzekering. De indeling van de verschillende producten, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), is als volgt:

product BGGZ Omschijving Maximaal aantal minuten Gemiddeld aantal gesprekken
Basis Kort (BK) Lichte DSM stoornisen 294 Tussen 2 tot 5 gesprekken
Basis Middel (BM) Matige DSM stoornissen 495 Tussen 5 tot 8 gesprekken
Basis Intensief (BI) Ernstige DSM stoornisen 750 Tussen 8 tot 13 gesprekken
Basis Chronisch (BC) Chronische DSM stoornissen 753 maximaal 12 gesprekken
Onvolledig behandeltraject 120 1 tot 2 gesprekken

Bij aanvang van de behandeling wordt tijdens de intake een inschatting gemaakt welk product bij uw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van de problematiek. De behandeling kan bestaan uit gesprekken, e-mailcontacten, (test-)diagnostiek en verslaglegging. Alle tijd (in minuten) die uw therapeut aan de behandeling besteedt, wordt opgeteld. In overleg met de cliënt kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ of ‘lichter’ product, als de behandeling van uw klachten toch meer of minder tijd vraagt. Na afsluiting van de behandeling ontvangt u van ons een factuur voor de gehele behandeling. Deze kunt u vervolgens declareren bij uw zorgverzekering.

Behandeling van bepaalde problemen valt buiten de zorgverzekeringswet en komt daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Onder meer relatietherapie, werkproblemen en aanpassingsstoornissen vallen onder niet-verzekerde zorg, zie zaken met een * onder indicatie (OVP/OZP). Bij de OVP/OZP krijgt u weer een nota per gesprek en afhankelijk van een eventuele aanvullende verzekering kan dit wel voor vergoeding in aanmerking komen.

In de gespecialiseerde GGZ wordt gewerkt met DBC’s (Diagnose behandel combinatie). Voor elke diagnose en elke tijdsrange is er een ander tarief. Een DBC heeft een looptijd van maximaal 1 jaar en indien nodig kan er dan een vervolg DBC geopend worden.
Voor privacy proof tarieven van de DBC’s van 2020 & 2021 kijk bij vergoeding 2020 & 2021
Voor vergoedingen van verzekeraars in 2020 Vergoedingen 2020
Voor vergoedingen van verzekeraars in 2021 Vergoedingen 2021

Financieringswijziging per 1-1-2022
Per 31-12-2021 worden alle producten in de Basis GGZ en DBC’s van de Gespecialiseerde GGZ met een harde datum afgesloten. Dit wil zeggen dat voor al deze zaken nota’s worden gestuurd die vallen onder 2021 en dat hiervoor het eigen risico geldt van 2021.

Vanaf 1 januari 2022 worden gesprekken weer vergoed per zitting. Dit wil zeggen dat iedere patiënt weer per gesprek of digitale activiteit een nota krijgt. Deze nota’s kunnen ingediend worden bij de zorgverzekering.
Al deze nota’s vallen onder het eigen risico van 2022.

Met betrekking tot de voorwaarden en duur van de behandeling gaat er in 2022 niet veel veranderen, dat wordt alleen anders geadministreerd in zowel de Basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ.


Marktwerking in de GGZ: de zorgverzekeraar zit in de spreekkamer