Vertrouwen in de GGZ

Een coalitie van psychiaters, psychologen, cliënten in de GGZ en een aantal organisaties die zich inzetten voor het behoud van het medisch beroepsgeheim en de privacy van cliënten hebben een rechtszaak gestart tegen de Nza. 1 November zal de rechter uitspraak doen in het kort geding. De bodemprocedure zal daarna starten.

U kunt Vertrouwen in de GGZ volgen en financieel steunen op https://vertrouwenindeggz.nl