Home

Een informatiesite van psychologen werkzaam in de GGZ die niet gebonden willen worden door de verstikkende macht die de zorgverzekeraar wil opleggen in contracten.


De contractvrije psychologen en psychiaters die vrijgevestigd zijn worden al jaren geframed als degenen die overmatig veel zorgkosten maken, veel hogere prijzen vragen dan gebruikelijk. Dit is onjuist en mensen zijn vaak niet op de hoogte van de juiste feiten. Men weet niet hoe de prijzen worden vastgesteld en welke consequenties er zijn voor het tekenen van het wurgcontract van de verzekeraar. U kunt hier er meer over lezen.

Een andere oorzaak van de reden dat zorgverzekeraars contractvrijen zo framen ligt natuurlijk in geld. Zij krijgen geen compensatie voor mensen die gebruik maken van de GGZ terwijl ze dat wel krijgen in de reguliere gezondheidszorg. Dit heet risicoverevening. U kunt hier meer hierover lezen. De politiek kan dit eigenlijk heel eenvoudig oplossen maar wil dat niet.

Wij van de contractvrijen zijn altijd Tegen de huidige vorm van marktwerking in de zorg geweest. Tegen de macht die de zorgverzekeraar heeft gekregen van de politiek en hoe de zorgverzekeraars deze macht misbruiken. We zijn Tegen de NZa die weinig ingrijpt hierbij en we zijn Tegen het feit dat kwaliteitszorg ondergeschikt is gemaakt aan geld.

Door het contracteren van zorgaanbieders hebben zorgverzekeraars een negatieve invloed op de uitoefening van het vak. Dit gaat ten koste van een goede behandeling maar met name ten kosten van de patiënten. De wachtlijsten nemen toe, de mensen stoppen in het vak, de kosten voor mensen die zorg nodig hebben neemt toe en de zorgverzekeraar blijft op geld sturen in plaats van op een kwalitatief goede behandeling waardoor zorgkosten juist afnemen.

Deze problemen gelden natuurlijk niet alleen voor psychologen, maar voor iedereen in de gezondheidszorg, dus ook voor artsen, apothekers, fysiotherapeuten en ziekenhuizen en je ziet steeds meer mensen afhaken die werken in de zorg. Er is steeds meer een toename van mensen die verdienen aan de zorg.

Wilt u zelf de keuze houden bij welke zorgverlener u terecht wil? Dan is het noodzakelijk een restitutiepolis te kiezen, dit geeft u een vrije keus en maakt u minder afhankelijk van alle keuzes die de zorgverzekeraar zonder uw goedkeuring voor u maakt.


Wilt u meer lezen over:

  • de consequenties van het tekenen van contracten voor psychologen klik hier
  • het verschil voor u tussen een restitutie basispolis en natura basispolis klik hier
  • de vakinhoudelijke kwaliteiten van de contractvrije psychologen klik hier
  • een contractvrije psycholoog vinden bij u in de buurt klik hier
  • de hoogte van de vergoeding van uw verzekering klik hier