Privacy Proof Tarieven 2021

Privacy Proof Tarieven 2021

Privacy Proof Tarieven GGGZ 2020

Privacy Proof Tarieven 2020

Privacy Proof Tarieven GGGZ 2019

Privacy Proof Tarieven 2019

Privacy Proof Tarieven SGGZ 2017 & 2018

Opt-outregeling en verantwoord declareren in 2017 & 2018

Er is door zorgverzekeraars en NZa nog steeds geen procedure uitgewerkt die het mogelijk maakt om bij afgifte van een privacyverklaring digitaal te declareren zonder dat via het DBC tarief diagnose-informatie wordt verstrekt aan de zorgverzekeraar.

Nu de bestaande niet-effectieve digitale declaratieprocedures nog steeds niet zijn aangepast, kunnen wij slechts verwijzen naar (privacyproof) tarievenlijsten 2017 en 2018 met niet eenduidig herleidbare tarieven.

Privacy Proof Tarieven 2017

Privacy Proof Tarieven 2018