GGZ PATIENTEN DE DUPE

Het Ministerie van VWS meldt dat de voorgenomen wijziging van de Zorgverzekeringswet met spoed behandeld moet worden om zorgcontractering te bevorderen. Minister De Jonge kan als de wet wordt aangenomen, samen met de zorgverzekeraars, de hoogte bepalen van de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg die valt onder de Vrije Artsenkeuze. Dit zou betekenen dat zorgverleners die niet-gecontracteerd werken hun praktijken zullen moeten sluiten omdat de vergoeding drastisch wordt verlaagd.

Deze wetsverandering betekent dat voor een groot aantal patiënten hun zorg wegvalt en er een enorme toename van de wachtlijsten ontstaat. Dat kunnen we ons juist nu niet permitteren! Want de druk op zorgverleners zoals GZ-psychologen en psychotherapeuten zal juist de komende tijd sterk toenemen. Denk aan zorgverleners in ziekenhuizen en verpleeghuizen en medewerkers in supermarkten en transportbedrijven, die psychische hulp nodig hebben. Maar ook familie van zorgverleners of familie van patiënten die op de IC hebben gelegen of zijn overleden, zonder dat ze volwaardig afscheid hebben kunnen nemen. In dagblad Trouw was al te lezen dat 65% van 365 geïnterviewden sinds de Coronacrisis angst-of stressklachten rapporteerden en last hebben van somberheid.

Juist nu tijdens deze Coronacrisis kunnen we GGZ patiënten niet in de kou laten staan door wegvallende GGZ zorgverleners en explosief groeiende wachtlijsten.

Teken de bijgaande petitie zodat we deze desastreuze wetswijziging kunnen stoppen.

PETITIE BEHOUD VRIJE ARTSENKEUZE

Wouter Ströer
Klinisch psycholoog/psychotherapeut